Jdi na obsah Jdi na menu
 


Autorské čtení

Všeobecné podmínky

Vlastní program je vždy přizpůsoben věku posluchačů. Velikost jedné skupiny může čítat až 60 kluků a holek, bez ohledu na věk. Součástí posluchačstva mohou být i jedinci méně klidní. V jednom dni je možné uskutečnit postupně na jednom místě (ve škole, knihovně) více čtení. Kalkulace bude vyhotovena vždy s přihlédnutím k přepravním nákladům pro každé místo zvlášť.

 

Bratři bagři

Pásmo se skládá z úvodního povídání a společného přemýšlení autora a posluchačů nad významem méně známých slov, z poslechu dvou pohádek s vloženou hrou s písmenky vycházející z úvodního příběhu. Program je vhodný pro žáky z prvních až třetích tříd. Celkové nároky na čas nepřesáhnou délku obvyklé vyučovací hodiny, tedy 45 minut.

 

Plus Minus Max

Autorské čtení z knihy stejného jména. Je určené pro posluchače ze čtvrtých až sedmých tříd základní školy a tomu odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Vlastní čtení zabere zhruba 20 minut. Následuje hra na detektivy, při které se posluchači snaží vysvětlit jistou dějovou zápletku. V závěru se posluchači seznámí stručně i s naučnou tvorbou autora.

 

Stručná historie kulometů a jiných zbraní

 

Program je určen pro posluchače od šestých až po deváté třídy základních škol a tomu odpovídajících ročníků jiných typů škol. Je zaměřen na podporu rozvoje zájmu o čtení přiměřeně náročných populárně naučných a vzdělávacích textů. Vlastní besedu je možné zaměřit dle přání a požadavku objednavatele. Například na události v roce 1938 z pohledu přípravy československé armády na válku s Německem či na vývoj různých druhů zbraní apod. Délka programu 45 minut.

macounmk.jpg