Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proč jsem se pustil do psaní naučných knížek?

Nedostatek vhodné literatury může být jednou z příčin, proč mladí čtenáři ve věku od 12 až 13 let a starší nečtou. Napsat knihu o technice, historii či přírodních vědách pro čtenáře ve věku sedmi až deseti let není autorsky obtížné, protože až dvě třetiny obsahu tvoří obrázky. Tvůrce publikace navíc seznamuje čtenáře se všeobecně známými jevy a fakty, které opíše z jiných knih stejného zaměření. Čtenáři starší pak již vyžadují knihy s hlubším pohledem na věc přesahující hranice všeobecného vzdělání. Autoři se proto raději zaměřují na mladší čtenáře a průměrní žáci 7. až 9. třídy nemají co na čtení. Ti nejnadanější ovšem zvládnou postupně literaturu dospělých.
Zajímavé je v tomto směru chování vydavatelských domů, které většinou vůbec rozvoj čtenářství pro děti staršího školního věku nepodporují. Časem sklidí plody své neprozřetelnosti. Heslo nenaučíš-li se v mládí číst, v dospělosti si knížku nekoupíš, platilo i dříve a dnes má sílu ještě mocnější.

Knihy z řady Stručná historie jsou určené pro rozšíření všeobecného přehledu čtenářů od 11 let, kteří ať z vůle rodičů či své vlastní, by v dospělosti měli vykonávat povolání novináře, publicisty, politického komentátora, historika, právníka, tvůrce reklamy, scénáristy, režiséra, pedagoga a vůbec všech profesí, kde se snoubí tvořivost se všeobecným přehledem. Čtení knih z řady ovšem prospěje i dětem s jinými životními plány, protože umět číst a vědět něco navíc, vždy napomáhá rozvoji osobnosti žádoucím směrem.

Jako autor knih pro děti a mládež jsem se pokusil učinit kroky k nápravě výše popsaného neblahého stavu. V roce 2004 jsem navázal spolupráci s redaktorem Oldřichem Růžičkou (později s Andreou Brázdovou) z vydavatelství a nakladatelství Computer Press. Rozhodli jsme se připravit publikace hojně opatřené obrázky, které budou určeny právě pro nečtenářstvím nejohroženější skupinu dětí, kluky od 12 let a starší. Domácí vojensko historická tématika zvítězila nad vědou a technikou, protože zbraně zajímají jinochy i nadále velice mnoho.

Prvky použité při tvorbě mých knih, které by měly napomoci rozvoji čtenářských schopností:

- jednoduchá větná stavba, která bere ohled na nezkušené čtenáře, kteří pak lépe chápou text

- promyšlený námět obrázků napomáhá pochopení celého obsahu knihy

- stručný a jasný popis událostí a souvislostí, i literatura faktu má děj, nesmí nudit

- popisy k obrázkům plní dvojí funkci, čtenářům mladším umožní seznámit se s obsahem knihy aniž by se zdlouhavě prokousávali textem, čtenářům knihu již řádně čtoucím osvětlí názorně popisované jevy

- test na konci knihy umožňuje čtenáři ověřit si úroveň znalostí získaných četbou 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář